Urval och personbedömning

Urval och personbedömning

Välja rätt person till rätt plats, har länge varit ett av arbetsgivarens större problem vid rekrytering. Kostnaden för fel person på rätt plats kan ofta bli mycket stor.

Grunden för en personbedömning är en strukturerad beteendeintervju –dvs. en intervju som bygger på de faktiska förhållanden som den sökande kommer att möta, och hur han/hon har mött dessa situationer tidigare.  Intervjun kompletteras med akademiskt utprövade arbetspsykologiska test, där forskning kan visa att de gör påtaglig skillnad

De metoder som jag oftast arbetar med inom Urval-Personbedömningar är: