Publikationer

Skuggtyper

Varför reagerar vi som vi gör under stress och hård psykologisk belastning?

Under olika situationer hamnar vi i ”skuggan” av vårt mogna jag och reagerar mer utifrån våra omedvetna, oacceptabla sidor. Hur kan vi hjälpa oss själva och andra att komma tillbaka till jämnvikt?

Boken presenterar stress och stresshantering utifrån C.G Jungs psykologiska typologi.

 

Ledartyper: På vetenskaplig grund. Med praktiska övningar.

Boken redovisar 16 vanliga chefs- och ledarstilar, vilka utgår från den schweiziske psykiaterns C.G. Jung (1875-1961) arbeten om psykologiska typer.

Bokens fokus är på hur man fungerar som chef och ledare i olika situationer. Hur ledaren agerar med sin personal, och vilka effekter detta kan få. Med insikt om sin egen ledarstil eller om sin ledares, kan man förstå de bakomliggande psykologiska strukturerna på företaget.

”Better management through better self management”.

Varifrån får ledaren sin energi. Från den yttre eller inre världen (Extravert eller Introvert)? Vilken information förlitar sig ledaren oftast på inför sina beslut? På sakliga grunder eller mer på teorier och idéer? (Sinnesförnimmelse eller Intuition)

Hur fattar ledaren sina beslut? På grundval av logisk och objektiv analys, eller mer på värderingar och samförstånd? (Tanke eller Känsla)? samt hur organiserar ledaren sitt arbete? Utifrån fasta principer eller öppenhet? (Bedömning eller Perception)?

Dessa 16 ledarstilar kan alla vara mycket framgångsrika i ”rätt” företag/miljöer, men samtidigt kontraproduktiva i andra verksamheter hur arbetsplatsen utvecklas.

Boken innehåller också 20 praktiska samarbetsövningar som t.ex. kan användas vid team- och ledarskapsutveckling där syftet är att fördjupa insikter och kunskaper om olika chefs- och ledarstilar.

 

Personlighetstyper

En introduktion till Myers-Briggs Type Indicator®, som är världens mest utprövade personlighetsinventorium. Teorin utgår från den schweiziske psykiaterns C.G. Jung (1875-1961) arbeten om psykologiska typer.

Boken har ett lättsamt och akademiskt språk. Den innehåller många illustrationer och praktiska exempel på hur denna teori kan användas i arbets- och privatliv som t.ex. i personalutveckling, teambuilding, chefs- och ledarutveckling, konflikthantering, kommunikations- och säljträning, arbete med parrelationer, m.fl. områden som har med personlig insikt och utveckling att göra.

MBTI® visar en persons psykologiska preferenser på fyra olika skalor:

  1. Energi: extraversion eller introversion
  2. Varseblivning: sinnesförnimmelse eller intuition
  3. Beslutsfattande: tanke eller känsla
  4. Livsstil: bedömning eller perception

Dessa skalor ger tillsammans 16 olika personlighetstyper.

Boken utvecklar dessa centrala begrepp och förklarar betydelsen av t.ex. dominanta-, stöd och mindrevärdiga funktioner (typdynamik), samt hur olika typer reagerar på motgångar och stress, samt typutveckling.