16PF

16PF

16 Personlighetsfaktorer är ett personlighetstest, med mer är 60 års forskning bakom sig.

Testet visar personens normala personlighetsdrag på 16 skalor, men kan även användas som hjälp vid diagnos av psykologiska avvikelser. De sexton skalorna reduceras till 5 breda kategorier, de så kallade Big Five-egenskaperna.

Testet är användbart i urval, personutveckling, coaching.

Läs mer på:  https://en.wikipedia.org/wiki/16PF_Questionnaire