Teambuilding

Teambuilding

Forskning inom teambuilding visar att ett team där de flesta deltagare har samma personlighet arbetar snabbt,  definerar uppgiften utan några större problem och kommer fort fram till lösningar: som inte är av hög kvalitet. Team där det är olikheter mellan deltagarna arbetar däremot lite långsammare, har större problem med att definiera problemet: och finner lösningar som är av högre kvalitet – just därför att de har belyst frågorna ur flera vinklar.

Teambuilding bygger på att lära sig om sin egen person- för att bättre förstå hur andra arbetar. ”Better self awareness for better self management”

Jag har arbetat med såväl ledningsgrupper i börsnoterade företag som med kollektivanställda inom såväl offentlig som privat sektor.

De metoder jag oftast arbetar med i teambuildinguppdrag är:

Jag har varit mycket drivande i att  introducera metoden Myers-Briggs Type Indicator i Sverige, och att utarbeta den nordiska licensutbildningen.