Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)

MBTI är världens mest utprövade personlighetstest. Det har funnits tillgängligt sedan 1942 – och är i konstant vidareutveckling. Det bygger på den Schweiziske psykiaterns C G Jungs arbeten och teorier. MBTI kartlägger en persons s.k. psykologiska preferenser inom 4 områden, vilket resulterar i 16 olika personlighetstyper.

Energi (Extraversion – Introversion) [E-I] (Dvs. Varifrån vi får vår energi)
Perception (Sinnesförnimmelse-Intuition) [S-N] (Dvs. vilken information vi litar på)
Bedömning (Tanke-Känsla) [T-F] (Dvs. hur vi fattar beslut)
Livsstil (Judging-Perceiving) [J-P] (Dvs. hur vi vill inordna vårt liv)

MBTI används bl.a. vid personlig- och grupputveckling/teambuilding,konflikthantering, livsomställningar och stresshantering

Jag har förlagt två böcker som finns att beställa på www.bokus.com och www.adlibris.com: Personlighetstyper, ISBN-nummer 91-631-0282X, och Ledartyper, ISBN 978-91-637-9379-0.