Flex selling

Flex selling

Att använda sig av kunskaper om sin egen och kundens psykologiska typ (MBTI-typ) har i forskning visat sig vara en mycket framgångsrik metod för att öka sin försäljning och få bättre kontakter med sina kunder. Kursen bygger på den amerikanska psykologen Susan A. Brocks doktorsavhandling, och avvänds flitigt i säljträning i USA.

Kursen (1-2 dagar) vänder sig till såväl oerfarna som etablerade försäljare och anordnas som företagsintern kurs.
Under dagarna lär man sig att bättre förstå sin egen säljstil, och att kunna förstå sina kunder ur den teori som den schweiziske psykologen C.G. Jung skapat-och som genererat världens mest utprövade personlighetsteori – Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)

Kursen innehåller teori om MBTI- vilken typ som jag själv är, hur jag kan förstå min kund, och hur jag kan anpassa min säljstrategi-kommunikation, information, avslut, till kundens behov.

Praktiska övningar, med utvärderingar av kurskollegor, samt videoupptagningar ökar inlärningen.

Metodenanvänds i säljorganisationer för att öka säljarnas insikt i sina bästa strategier, och att förstå sin kunder utifrån ett psykologiskt perspektiv.