NEO-PI

NEO-PI

NEO PI-R är ett av världens mest väldokumenterade personlighetstest och har översatts till fler än 25 språk. Testet beskriver personligheten utifrån fem övergripande faktorer: känslomässig instabilitet, utåtriktning, öppenhet, vänlighet och målmedvetenhet. Utöver detta finns även 30 aspektskalor som ger en mångfacetterad bild av personligheten.

Med NEO PI-R kan du undersöka kandidatens personliga egenskaper såsom pålitlighet, stresshanteringsförmåga, ledarpotential och arbetsprestation. Det är även möjligt att förutse hur personen kan tänkas fungera vid motgångar.

NEO PI-R visar en persons potential och styrkor men pekar även på möjliga problemområden.

Testet används vid t.ex. vid rekryteringar och i utvecklingssammanhang. Inom det arbetspsykologiska fältet kan NEO PI-R fungera som ett effektivt instrument vid urval, omplacering, personalutveckling och karriärplanering.

Läs mer på: https://en.wikipedia.org/wiki/Revised_NEO_Personality_Inventory