Strukturerad beteendeintervju

Strukturerad beteendeintervju

Det är i forskning konstaterat att den mest träffsäkra intervjumetoden inom såväl urval som personutveckling, är en ”strukturerad beteendeintervju”. Denna intervjumetod bygger på erfarenheten att ”man kommer att hantera en kommande situation – som man hanterat en tidigare”

Intervjun bygger på att man först analyserar kritiska situationer i den kommande befattningen, och översätter dessa till psykologiska begrepp.  I intervjun fokuserar man på den sökandes erfarenhetar av faktiska beteenden i faktiska situationer dvs:  Situation – Reaktion- Beteende.

Det är t. ex. förhållandevis enkelt att besvara frågan:  ”Vad anser du om att arbeta under stress?”,  jämfört med att kunna redogöra för tillfällen då man faktiskt  arbetade under stress –och vad som hände.

Nyckeln till kommande beteenden finns i hur man konkret hanterat tidigare likande situationer

Intervjutekniken används vid t.ex. personurval, teambuilding, karriärplanering