Coachning

Coachning

Att ha möjlighet att kunna utvecklas i sitt arbete är en förutsättning för att kunna växa, och ta sig an nya uppgifter. Detta kräver emellertid att man som chef vet var man har sina starka och utvecklingsbara sidor – och kanske framför allt – var man har sina svårigheter och utmaningar!

 Coachning är att lyssna –och att sätta mål. Kartläggning och visioner.

För kartläggning är djup- och strukturerade beteendeintervjuer grunden. Dessa kompletteras med arbetspsykologiska test för en opartisk bild av personens starka och utvecklingsbara sidor.

Intervju och test är sedan grunden för att tillsammans upprätta en realistisk handlingsplan. Ibland är en fortsatt chefskarriär det bästa – och hur man i så fall uppnår den. Ibland är kanske en alternativ karriär den bästa lösningen.

Exempel på de metoder jag arbetar med i coachninguppdrag är: