PaSEC

PaSEC

PaSEC  är en vidareutveckling av den väl beprövade sk. ”Hjulet-intervjuen”, som bygger på forskning av Lazarus och Ben Shalit. Tekniken är av ”halv-projektiv-karaktär”.  Intervjupersonen ombeds fylla i helt tomt formulär av vad som kännetecknar t.ex. arbetet / livet / framtiden etc. Utifrån detta ska personen rangordna varje begrepp samt ordna dessa i rang av önskvärdhet och påverkansgrad.

Informationen i formuläret är en mycket bra källa för intervju vilka belyser personens:

Kognitiv Struktur  – Drivkraft – Emotionell Balans – Stabilitet – Kontroll och Handlingskraft

Metoden används t.ex. vid personlig utveckling, personurval, konflikthantering, teambuilding

Läs mer på :

book.google.se