Människor och metoder i förändring – vad händer?

Människor och metoder i förändring – vad händer?

Detta 1-dags seminarium riktar sig till chefer och medarbetare som står i eller inför kraftiga och oönskade förändringar på arbetsplatsen, till exempel omorganisationer, personalneddragningar och verksamhetsförändringar. Vad händer med oss alla när vi hamnar i kris och utveckling? Vilka psykologiska och fysiologiska reaktioner kan vi förvänta oss. Vad är naturligt?

Syftet med seminariet är att klarlägga vad som händer med oss alla när vi drabbas av det otänkbara – och hur vi mentalt kan förbereda oss för det.

Seminariet är uppdelat i två block. På förmiddagen går vi igenom de psykologiska mekanismerna och upplevelserna som vi alla genomgår –för att klargöra hur vi reagerar och agerar.

Under eftermiddagen arbetar vi i oss i par och grupp igenom en detaljerad beskrivning av hur man kan planera för det oplanerade.

Många deltagare upplever det som en befrielse att få ordning på sina känslor. Som en deltagare uttryckte det: ”Nu slipper jag vara orolig för att jag är orolig – det delar jag med alla”.